MEDICAL REVOLUTION OY EVENT & SAFE EVERYWHERE

PMP RESCUE

Tuottaa tapahtumiin niin isoihin kuin pieniinkin, kokonaisvaltaista ensihoitoa sekä pelastustoimintaa. Toiminta-alueenamme on koko Suomi.

Henkilöstömme ensihoitoon koostuu kiireellisessä ensihoidossa työskentelevistä henkilöstöstä. Tällä pyrimme varmistamaan laadukkaan palvelun jota tuotamme. 

Ambulanssit, ensihoito, ensiapu, hoitotilat, lääkärit, pelastus,  muu kalusto

Palvelumme tarjonta on laaja sopien useaan eri tapahtumaan ja pääsääntöisesti ne räätälöidään juuri tapahtuman tarpeen mukaan. Joukossamme on eri lajien harrastajia joka helpottaa myös jo järjestäjän työtä. 

 

Huomioita tilaajalle!

Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan sellaista yksittäistä henkilöä taikka yhtiötä, osuuskuntaa, yhdistystä tai muuta yhteisöä taikka säätiötä, joka ylläpitää terveydenhuollon palveluja tuottavaa yksikköä, sekä sairaankuljetuspalveluja tarjoavaa itsenäistä ammatinharjoittajaa.

Tilaajan on hyvä huomioida asia jos tapahtuman järjestävän organisaation jäsenistöön kuuluu terveydenhuollon ammattilainen. Terveydenhuollon ammattilainen EI ole oikeutettu toimimaan muutoin kuin ensiapu taidoilla, mitään ylimääräistä ei voi toteuttaa.

Terveydenhuollon palveluja annettaessa on oltava asianmukaiset tilat ja laitteet. Sairaankuljetuspalveluja annettaessa on oltava asianmukainen sairaankuljetusajoneuvo varusteineen. Lisäksi palvelujen tuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämä, asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta. Toiminnan on oltava lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon potilasturvallisuus.

Palvelujen tuottajalla on oltava lupaviranomaisen myöntämä lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Luvasta tulee ilmetä palvelujen tuottajan 2 §:n mukainen palveluala.

Terveydenhuollon palvelujen antaminen on luvanvaraista. Tapahtuman tilaajan tulee ottaa huomioon järjestäjänä ja vastuullisena jotta terveydenhuollon toimijalla on vaadittavat luvat kunnossa. Valvira tai avi

 

 

 

 

TUOTAMME LAADUKASTA ENSIHOIDOLLISTA PALVELUA KAIKKIIN TAPAHTUMIIN

 

 

Y -  tunnus:      2630951 - 6

email:               pmp@pmprescue.fi

puhelin:          045 - 231 9133 

                             045 - 232 1385

 

                            

Löydät yrityksen facebook-sivut täältä:

https://www.facebook.com/PMP-Rescue-1268700373308543/

Tervetuloa mukaan!