Tapahtuman aikaiset ensiaputilat hoitohenkilöstöllä

- Tapahtumassa voidaan hoitaa sekä pienet että vähän isommatkin haaverit. Hoito tapahtuu teltassa, tilassa tai hoitotilaksi rakennetussa kontissa suojassa yleisöltä. Hoitotiloiksi voidaan käyttää myös ambulanssejamme kun tapahtuma-alue kasvaa.

Voimme antaa hyvän ensiavun ja aloittaa ensihoidon ennen jatkohoitoon siirtymistä. Hoidon taso suunnitellaan tapahtuman vaatimalle tasolle.

Tapahtuman muun henkilöstön tarvittava koulutus voidaan järjestää ennen tapahtumaa tapahtuman vaativalla tavalla ja tapahtumaan räätälöidyllä kokonaisuudella

Tapahtumien ammattilainen turvaa ja huolehtii

Viranomaisyhteistyö tapahtumien osalta hoituu kauttamme. Voimme puolestanne hoitaa viranomaisilmoitukset ja toimia viranomaispalavereissa. Henkilöstömme on koulutettua ja kaikilla on valviran hyväksyntä terveydenhuoltoalalla toimimiseen.

Lääkärit ovat myös osa hyvää tiimiämme. Henkilöstömme koostuu alan ammattilaisista, joilla on työ ensihoidon, terveydenhuoltoalan tai pelastuksen parissa.

Lisäksi koulutamme jatkuvasti uusiin haasteellisiin ja äkisti muuttuviin kokonaisuuksiin henkilöstöämme. Muutoinkin jokaisen työntekijämme koulutukset ovat ajan tasalla. Kalustomme miehistönä toimii aina kokenut henkilöstömme.

Tapanamme on huolehtia myös henkilöstön turvallisuudesta hyvillä suojavarusteilla ja ennen kaikkea hyvällä perehdytyksellä.